ylapalkki
Meidän Turku - Vårt Åbo ry, s-posti: meidanturku@gmail.com
--->Merkittäviä rakennuksia--->Sininen Talo
sivupalkki sivupalkki sivupalkki

Sininen Talo


Sininen talo Ns. Sininen Talo jäänee aikakirjoihin surullisena esimerkkinä tuhotusta Turusta. Korkein hallinto-oikeus, KHO hylkäsi asemakaavasta tehdyt valitukset vuonna 2008. Yhdistys on valittanut purkulupapäätöksestä ja toivoo, että hallinto-oikeus edellyttäisi rakennuksen siirtämistä purkamisen sijaan, kuten Turun maakuntamuseo on esittänyt.

Sinisen talon ikkuna Ns. Sininen Talo on edustaa puujungedia ja se on hyvin säilynyt. Julkisivu Koulukadun puolella on hyvin säilynyt ja vaikka talon päätyyn Linnankadun puolella on tehty muuutoksia, ne ovat korjattavissa, eivätkä vähennä talon kultuurihistoriallista arvoa. Sininen talo

Turun hallinto-oikeus antanee päätöksensä ns. Sinisen Talon purkulupavalituksesta vuoden 2009 aikana.

sivupalkki sivupalkki sivupalkki
Turun puretut talot

Turun yliopiston kulttuurihistorian dosentin Rauno Lahtisen marraskuussa ilmestynyt mielenkiintoinen kirja "Turun puretut talot".

Turun keskustan vanha rakennuskanta purettiin suurelta osin 1950–70-lukujen modernisaation innossa. Miksi niin kävi? Dosentti Rauno Lahtinen kertoo Turun purkuaallon etenemisestä 1950-luvulta 1980-luvulle, jolloin turkulaiset nousivat vastustamaan kotikaupunkinsa tuhoa. Kirja kuvaa Turun vanhoja katunäkymiä ja kertoo miten hotelli Phoenix, Lindblomin talo, Hamburger Börs ja monet muut turkulaisten muistoissa elävät upeat rakennukset saivat purkutuomion.

Kirja saatavissa hyvin varustetuista kirjakaupoista

 

Yhdistyksen sivustoilla esitellään vain yhdistyksenn toiminnan kannalta merkittäviä rakennuksia, jotka ovat olleet uhattuina kaupunkisuunnittelun eri vaiheissa.

Turun vanhimmat säilyneet rakennukset, linna ja tuomiokirkko ovat keskiajalta ja koko Turun ydinkeskusta-alue Tuomiokirkolta kauppatorille on rakennettu keskiaikaisten arkelogisten jäännösten päälle.Turussa on kuitenkin vielä säilynyt lukuisia rakennuksia 1700-1800-luvuilta, joista osa on edelleen uhattuna.